„European IPR Helpdesk“ е официална инициатива на Европейската комисия за безплатни професионални консултации, информация и обучения по въпроси на интелектуалната собственост и правата на интелектуална собственост. Нашите услуги имат за адресат изследователи и малки и средни предприятия, които участват в съвместни изследователски проекти, финансирани от Европейската комисия, както и в международни преговори и споразумения за трансфер на технологии.

За да получите отговор на конкретен въпрос, да научите последните новини от областта на интелектуалната собственост и на научното изследване и технологичното развитие в Европа или се интересувате от обучителен семинар по права на интелектуална собственост - „European IPR Helpdesk“ е вашият партньор.

Helpline

Helpline e услуга, благодарение на която получавате професионален съвет по проблеми на интелектуалната собственост в писмена форма в срок от три работни дни. Нашият екип от специалисти в областта на интелектуалната собственост предоставя също така преглед и оценка на договори за експлоатация на права на интелектуална собственост, като например лицензионни споразумения, споразумения за консорциум.

Вашата поверителна информация е в безопасност с нас. Договорните отношения с Европейската комисия задължават European IPR Helpdesk да защитава поверителността на получените от вас информация и документи, които няма право да използва или разпространява. Същите договорни задължения по отношение на информация, предоставена във връзка с изпълнение на служебните задължения, имат и хората от екипа на Helpline, дори и след приключване на проекта.


Повишаване на информираността и обучение

С цел да ви запознаем подробно с предоставяните от нас услуги, както и да подобрим познанията ви по права на интелектуална собственост, нашият екип участва в разнообразни събития и информационни кампании в цяла Европа.

European IPR Helpdesk организира също така обучителни семинари: семинари на място или под форма на дистанционен семинар, който участниците могат лесно да проследят от собствените си компютри.

Публикации и информационни материали

Разнообразни издания, като наръчници, справки и примерни казуси предоставят полезна информация и практически съвети относно управлението на интелектуалната собственост в бизнес отношения или в отделните етапи на финансиран от Европейския съюз проект за научно изследване и технологично развитие.

Тези документи са достъпни на интернет страницата на EuropeanIPRHelpdesk, раздел „Библиотека“. Допълнително, електронен тримесечен бюлетин и бюлетин „Вести“ ви информират за последните достижения в сферата на интелектуалната собственост и  правата на интелектуална собственост. Информационни материали се предоставят по време на семинари или други професионални дейности.

Допълнителна информация можете да намерите на нашата интернет страница European IPR Helpdesk или като се свържете с нас на:

Телефон: +34 965 90 9692

Електронна поща: service@iprhelpdesk.eu

За допълнителна информация във връзка с нашите обучителни семинари можете да изпратите съобщение на електронната ни поща на адрес training@iprhelpdesk.eu